Bursa Yaş Kupa Terapisi

Yaş Kupa Terapisi

KUPA TEDAVİSİ(HACAMAT)
Kupa tedavisi cilt üzerine kupalar ile oluşturulan vakum etkisi yoluyla uygulanan bir geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemidir. Kuru kupa uygulaması derinin basit olarak vakumlama yoluyla uyarılmasını temel alırken, yaş kupa terapisi (YKT-hacamat)kuru kupa uygulamasına ek olarak aynı seansta cerrahi bıçakla deriye yapılan epidermal insizyonları ve bir miktar kanın emilmesini içerir. YKT veya hacamat; herhangi bir hastalıktan dolayı veya hastalıktan korunmak amacıyla belli vücut noktalarında bölgesel vakumla beraber yüzeysel cilt kesilerioluşturarak kanın alındığı uygulama yöntemidir.

Kupa Tedavisinin Tarihçesi: Kupa tedavisi beş bin yıldan fazla süredir dünya genelinde yaygın bir biçimde, birçok kültürde uygulanmaktadır. Özellikle Asya, Ortadoğu ve Avrupa gibi dünyanın birçok bölgesinde geleneksel ve tamamlayıcı tedavi olarak uygulanmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü özellikle modern tıbba destek olmak için özellikle de kronik hastalarda, geleneksel ve tamamlayıcı tedavi uygulamalarını tavsiye etmektedir.